آشنایی با اجزای اصلی یخچال | عملکرد اجزای اصلی یخچال

آشنایی با اجزای اصلی یخچال | عملکرد اجزای اصلی یخچال

قبل از معرفی اجزای اصلی یخچال ، به طور کلی یخچال وسیله ای  برقی جهت نگهداری مواد غذایی  می باشد.  کار اصلی  یخچال جذب گرما می باشد. در هر مدل از یخچال های موجود در بازار ، قطعات اصلی شامل…